Voorlopig koopcontract

Een voorlopig koopcontract klinkt als een heel vrijblijvende koopovereenkomst, maar dat is het niet! De reden dat een koopovereenkomst voor een huis ook wel een voorlopig koopcontract wordt genoemd is dat het een koopovereenkomst is waarop de akte van eigendom bij de notaris wordt gebaseerd.

Het tekenen van een voorlopig koopcontract is echter wel bindend. Natuurlijk bevatten de meeste voorlopig koopcontracten ontbindende voorwaardes, zoals ontbindende voorwaarde van financiering of ontbindende voorwaarde van een bepaald schadebedrag bij een bouwkundige keuring. Als het een koopcontract voor een huis of appartement betreft, dat u niet zakelijk aankoopt, dan heeft u bovendien nog 3 dagen bedenktijd na het tekenen van een voorlopig koopcontract. Wanneer die 3 dagen bedenktijd voorbij zijn en u wilt alsnog het voorlopig koopcontract ontbinden, dan dient u terug te vallen op de ontbindende voorwaardes die u heeft gesteld in de voorlopige koopakte. Als u gebruik wilt maken van ontbindende voorwaardes, doe dit direct bij de verkoper, niet bij de verkopend makelaar of notaris.

(Let op: In verschillende media worden de woorden voorlopig koopcontract, koopakte en koopcontract door elkaar heen gebruikt.)

Het voorlopig koopcontract dient om de afspraken tussen de verkoper en de koper vast te leggen. Het bepaalt voor een groot gedeelte de akte van levering door de notaris. Vaak wordt achter het voorlopig koopcontract een lijst roerende zaken gehecht. De lijst roerende zaken dient om vast te stellen wat de koper van de verkoper overneemt aan roerende zaken. Vaak vallen hier dingen onder als: gordijnen, keukenapparatuur, lampen, tuindecoratie etc. Als u een voorlopig koopcontract tekent, zorg dan dat u overeenstemming heeft met de koper/verkoper, zodat er later geen scheve gezichten komen over wat er mee is genomen of achtergelaten. Dit is een punt dat vaak irritatie oproept, terwijl het allemaal duidelijk kan worden vastgelegd in het voorlopig koopcontract.

Een voorlopig koopcontract bevat dus ook de voorwaardes die bepalen wanneer de koper het koopcontract kosteloos zou kunnen ontbinden. Het is gebruikelijk dat er een ontbindingsvoorwaarde instaat voor het geval dat de koper de financiering niet rond kan krijgen bij een erkende geldverstrekker. Het is gebruikelijk dat een koper hiervoor bewijs moet leveren in de vorm van 2 afwijzingen door een geldverstrekker, waarna het voorlopig koopcontract kosteloos kan worden ontbonden.

Een voorlopig koopcontract bevat ook meestal de clausule dat een verkoper, tot de tijd van levering, zorgvuldig met de woning moet omgaan. Daarom wordt op de dag dat de akte van levering plaatsvind vaak nog een laatste inspectie gedaan, om te zien of de woning nog in dezelfde goede toestand verkeert als bij het sluiten van het voorlopig koopcontract.

Het voorlopig koopcontract is dus een cruciaal document voor zowel verkoper als koper, waarin alle afspraken duidelijk dienen te worden opgezet. Het voorlopig koopcontract is daarmee dus lang niet zo voorlopig als je zou denken :-)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten