Voorbeeld Koopovereenkomst

Er zijn op Internet veel exemplaren van een voorbeeld koopovereenkomst te vinden. Bij al deze voorbeeld koopovereenkomsten moet je een aantal dingen niet vergeten aan te passen. Deze factoren moet je aanpassen aan jouw situatie, zodat je goed beschermd bent voor het geval dat er een misverstand is over de koopovereenkomst achteraf.

Hier komen de benodigde aanpassingen van een voorbeeld koopovereenkomst:

- De leveringsdatum van de woning

In de voorbeeld koopovereenkomst moet de gewenste leverdatum komen te staan. Dit is de datum waarop de woning bij de notaris middels een leveringsakte in eigendom wordt overgedragen. Meestal is deze datum vermeld bij het bod dat er gedaan is op het huis. De leverdatum is namelijk vaak van wezenlijk belang voor de koper en de verkoper. Vaak ontstaan dubbele lasten doordat de leveringsdatum niet goed is afgestemd in de voorbeeld koopovereenkomst.
In een voorbeeld koopovereenkomst komt deze bepaling meestal ergens voorin te staan. Let erop dat dit in de voorbeeld koopovereenkomst goed wordt ingevuld, want de notaris maakt naar aanleiding van de voorlopige koopovereenkomst zijn leveringsakte op. Als dit niet correct is kan dit extra kosten opleveren omdat de notaris moet wijzigen in zijn concepten die hij heeft gemaakt naar aanleiding van de voorbeeld koopovereenkomst. Meestal is dit echter kosteloos.

- De notariskeuze voor het passeren van de akte

In de voorbeeld koopovereenkomst moet je de door jou gewenste notaris opnemen. De koper van een woning mag de notaris kiezen. Tenzij er uitdrukkelijk bij de verkoop is aangegeven, als voorwaarde van de verkoop, dat de verkoper de notaris kiest. Als de koper geen voorkeur heeft mag de verkoper natuurlijk ook zijn voorkeur voor een bepaalde notaris doorgeven. Vul deze wel in, want het ingevulde exemplaar van de voorbeeld koopovereenkomst moet naar die notaris worden gestuurd. De notaris verwerkt de voorbeeld koopovereenkomst uiteindelijk tot de definitieve akte van levering. Dat is dan ook de reden dat men de koopakte een 'voorlopige koopakte' noemt.

- De Boete Bij Ontbinding

In een voorbeeld koopovereenkomst moet er een boeteclausule staan, voor het geval één van de partijen zich niet aan de afspraken houdt. Een verkoper die niet levert of een koper die niet afneemt kan op die manier voor een grote boete komen te staan. In het overgrote merendeel van de gevallen wordt deze clausule niet daadwerkelijk gebruikt, maar het is belangrijk om hem in de voorlopige koopovereenkomst te hebben. Doorgaans wordt er in voorbeeld koopovereenkomsten een boete van 10% van de koopsom aangehouden. Zie het als een soort verzekeringspolis bij je voorbeeld koopovereenkomst.

- Contactgegevens verkoper en koper

Als er nog informatie moet worden uitgewisseld is het altijd handig om elkaars contactgegevens in de voorbeeld koopovereenkomst te hebben. Daarnaast is het natuurlijk prettig als je post kunt doorsturen of mensen kunt doorverwijzen die geen adreswijziging hebben gehad. Ook weet de notaris waar hij of zij de stukken moet toesturen wanneer je de contactgegevens in het voorlopig koopcontract zet.

- Ontbindende voorwaarden

De ontbindende voorwaarden zijn er primair voor de koper van een woning. In een voorbeeld koopcontract zijn de ontbindende voorwaarden een zekerheid die wordt gesteld om te voorkomen dat er onnodig hoge boetes dienen te worden betaald als er een kink in de kabel komt bij levering. Voor meer informatie, lees dit artikel: koopcontract ontbinden.

- Termijnen van ontbindende voorwaarden

Zorg dat je in je voorbeeld koopovereenkomst termijnen opneemt voor alle ontbindende voorwaarden. Aan elke voorwaarde moet een tijdslimiet zitten om onnodig lange onzekerheid te voorkomen.

Als je al deze factoren in je voorbeeld koopovereenkomst hebt opgenomen dan ben je al een heel stuk op weg naar een waterdichte voorlopige koopovereenkomst.

2 opmerkingen: